top of page

Fokusområder

Bidra til økt verdiskapning i de selskapene man samarbeider med gjennom styreverv og/eller konsulentoppdrag.

 

Selskapet ønsker å bidra med forretningsutvikling og stort fokus på mulighetene som oppstår gjennom økt bruk av digitalisering, både på enkeltselskaper og på hele bransjer.

Kompetanse

Lang erfaring og sterk kompetanse innen forretningsutvikling generelt og digitalisering spesielt.

Fokusområder

Forretningsutvikling med fokus på digitalisering

  • Netthandel og tilhørende tjenester

  • Eiendomsutvikling og forvaltning

  • Service og tjenesteytende tjenester

Vår jobb skal være preget av et sterkt bruker- / kundefokus, kontinuerlig forbedring og høy integritet.

bottom of page